Lucifers , Zundholz , Steichholz , Allumette , Fosfores , Match , Matchstick , Fosforo , Yang ho , Zapalky , Sirky , Tandstick , Fiammiferi , Sibice , Zapalka , Chibrituri , Kibrit , Spichka ,

20-02-2022

 

NA 2 JAAR VAN MISERIE STAAT DE EERSTE RUILBEURS VAN 2022 GEPLAND.


 

AFTER 2 YEARS OF MISERY, THE FIRST EXCHANGE FAIR OF 2022 IS PLANNED.

 

APRÈS 2 ANS DE MISÈRE, LA PREMIÈRE FOIRE AUX ÉCHANGES DE 2022 EST PRÉVUE.

 

NACH 2 JAHREN MISERY IST DIE ERSTE AUSTAUSCHMESSE 2022 GEPLANT.


 

   Nu de meeste corona-maatregelen zijn afgeschaft zien wij geen belemmeringen meer en hebben we besloten om op zaterdag 23 april 2022 onze jaarlijkse verzamelbeurs te houden in De Salvatorkerk in Arnhem. 

Van 10:00 tot 15:00 uur bent u van harte welkom in de geheel vernieuwde foyerzaal aan het Salvatorplein 274, 6832 AH in Arnhem-Zuid.

Uiteraard is het ook mogelijk om tegen een kleine vergoeding tafelruimte te huren voor als u spullen wilt verkopen. U kunt in dat geval even een berichtje sturen naar maarten-brinkman@kpnmail.nl

 

Now that most corona measures have been abolished, we no longer see any obstacles and we have decided to hold our annual collector's fair on Saturday 23 April 2022 in De Salvatorkerk in Arnhem. From 10:00 to 15:00 you are most welcome in the completely renovated foyer room at Salvatorplein 274, 6832 AH in Arnhem-South. Of course it is also possible to rent table space for a small fee if you want to sell stuff. In that case you can send a message to maarten-brinkman@kpnmail.nl

 

Maintenant que la plupart des mesures corona ont été supprimées, nous ne voyons plus aucun obstacle et nous avons décidé d'organiser notre salon annuel des collectionneurs le samedi 23 avril 2022 à De Salvatorkerk à Arnhem. De 10h00 à 15h00, vous êtes le bienvenu dans le foyer entièrement rénové situé au Salvatorplein 274, 6832 AH à Arnhem-Sud. Bien sûr, il est également possible de louer un espace de table pour une somme modique si vous souhaitez vendre des choses. Dans ce cas, vous pouvez envoyer un message à maarten-brinkman@kpnmail.nl

 

Jetzt, da die meisten Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden, sehen wir keine Hindernisse mehr und haben beschlossen, unsere jährliche Sammlermesse am Samstag, den 23. April 2022 in De Salvatorkerk in Arnheim abzuhalten. Von 10:00 bis 15:00 Uhr sind Sie herzlich willkommen im komplett renovierten Foyerraum am Salvatorplein 274, 6832 AH in Arnheim-Süd. Natürlich ist es auch möglich, gegen eine geringe Gebühr einen Tischplatz zu mieten, wenn Sie Sachen verkaufen möchten. In diesem Fall können Sie eine Nachricht an     maarten-brinkman@kpnmail.nl  senden


 

05-02-2020

RUILBEURS ANTWERPEN

KERKSTRAAT 66 - 68  ( 2060 Antwerpen )
Voor Lucifer etiketten en doosjes

                                                                 
Inlichtingen 0477576882

23-07-2019

RUILBEURS GERAARDSBERGEN


RUILBEURS


Wegens omstandigheden gaat de ruilbeurs niet door.
En raison des circonstances, l'échange n'aura pas lieu.
Aufgrund der Umstände findet der Umtausch nicht statt. 
 Due to circumstances, the exchange exchange will not take place.